• Książka
  • Tim Guénard w Polsce

Kolejna wizyta Tima Guénard planowana jest na marzec 2018r. Dokładne daty to: 12.03 – 22.03.2015r.
Tim ma coraz więcej wielbicieli i wiernych słuchaczy w Polsce. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na jego świadectwo w naszym kraju.

Do tej pory odbyliśmy następujące spotkania:

Z MŁODZIEŻĄ:

 1. W Zakładzie Poprawczym dla dziewcząt w Warszawie- Falenicy.
2. Dwa duże spotkania z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w Katowicach (razem ok. 800 młodych)
3. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie.
4. W Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k/Krakowa.
5. W siedleckiej „Budowlance” czyli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego – Siedlce.
6. Podczas koncertu Nieziemskie Granie w Radomiu (ok.3500 młodych)
7. FORUM MŁODYCH – na Politechnice Warszawskiej – zlot Skautów Europy: 30.11.2013r.
8. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni – spotkanie z młodzieżą i studentami z gdyńskich szkół w ramach Kampanii „Biała Wstążka”.
9. W Liceum Ogólnokształcącym im.Stanisława Staszica w Pleszewie– młodzież licealna oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – spotkanie z młodzieżą szkół średnich.
11. Młodzież szkół średnich i gimnazjalnych, ośrodków specjalnych i wychowawczych – Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu.
12. Młodzież szkół średnich i gimnazjalnych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie.
13. Młodzież szkół średnich – Zespół Szkół nr 2 w Ełku.

Z WIĘŹNIAMI
Odwiedziliśmy:

1. Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju.
2. Areszt Śledczy w Katowicach.
3. Areszt Śledczy Olszynka Grochowska (dwa spotkania: jedno dla osadzonych kobiet, drugie dla mężczyzn).
4. Zakład Karny Białołęka
5. Areszt Śledczy Służewiec
6. Zakład Karny Siedlce
7. Zakład Karny w Radomiu.
8. Zakład Karny we Wronkach (pod Poznaniem).

Konferencje Otwarte w Kościołach:

1. Parafia p.w.bł. Karoliny Kózkówny w Tychach
2. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku
3. Piekary Śląskie – spotkanie z wiernymi podczas Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców.
4. Parafia NMP Matki Miłosierdzia – Marianie Warszawa – Stegny.
5. Kościół św. Anny w Warszawie.
6. Klasztor oo. Dominikanów w Warszawie na Starym Mieście (ul. Freta 10)
7. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Warszawa ul. Rakowiecka 61
8. Klasztor oo. Dominikanów w Warszawie na Służewie
9. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie
10. Parafia Najświętszego Serca Jezusa, Katowice-Koszutka
11. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
12. Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej.
13. Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi (Salezjanie)
14.Parafia św. Antoniego we Wrocławiu (Franciszkanie) – spotkanie organizowane przez Wspólnotę L’arche.
15. Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – podczas Katechezy Audiowizualnej (Rzeszów).
16. Parafia św.Pawła i św.Jana z Dukli w Krośnie.
17. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
18. Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.
19. Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu.
20. Parafia św.Mikołaja w Gdyni.
21. Spotkanie otwarte w Wejherowie w Zespole Szkół nr 2
22. Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty Nowe Kawkowo, gmina Jonkowo.
23. Spotkanie otwarte w Domu Kultury w Łomiankach.
24. Spotkanie otwarte w Skawinie.

Mielimy również przyjemność spotkać się z:

1. Zespołem Interdyscyplinarnym ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siedlcach,
2. Członkami Stowarzyszenia Bractwo Więzienne czyli osobami świeckimi posługującymi w Zakładach Karnych na terenie całej Polski,
3. Osobami Bezdomnymi, w jednym z siedleckich Schronisk,
4. Pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin oraz podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
5. Trójmiejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w ramach Kampanii „Biała Wstążka”.
6. Konferencja na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pt.„Przemoc, Przebaczenie, Pomoc, Powrót” – odbiorcami byli studenci, policja, Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy.
7.Śląski Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy, nauczyciele – Konferencja pt.„Nie zamykaj oczu” pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Katowic.

 

HISTORIA ŻYCIA GŁOSZONA SERCEM – świadectwo Tima Guénard

Tim Guénard jeździ po całym świecie głosząc świadectwo. Zjawia się tam, gdzie zostanie zaproszony – podejmuje każde wyzwanie.
Najczęściej jest zapraszany do szkół, Uczelni Wyższych, Kościołów, Więzień, Zakładów Poprawczych oraz na spotkania z osobami niepełnosprawnymi. W każdej, z tych społeczności jego spotkania mają głęboki oddźwięk.
Świadectwo Tima Guénard ma zbawienny wpływ na innych ludzi. Działa mocą katharsis. Na świecie jest wielu, którzy mogą poświadczyć, że wysłuchanie jego historii odmieniło ich życie. W jego różnorodnych doświadczeniach każdy może odnaleźć cząstkę siebie. Tim motywuje do przełamania schematów. Nie zgadza się by mówiono: „jaki ojciec, taki syn”. Skłania każdego do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.
Tim świadczy, że historia każdej osoby jest cudem. Nie posługuje się specjalistyczną terminologią, nie stawia diagnozy. Przeciwnie urzeka prostotą przekazu, którą trafia wprost do każdego serca.

DLA KOGO SĄ NASZE SPOTKANIA?

Wśród naszych słuchaczy znajdują się:

• Studenci, środowisko akademickie,
Młodzież szkół średnich i gimnazjalnych,

• Młodzież wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym,

• Więźniowie oraz pracownicy Służb Więziennych,

• Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny,

• Pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni (Zespoły Interdyscyplinarne do Spraw Przeciwdziałania Przemocy)

Przy organizacji spotkań nawiązujemy współpracę z Instytucjami Państwowymi, Organizacjami Pozarządowymi, firmami oraz wspólnotami.

SPOTKANIA Z WIĘŹNIAMI
Tim od wielu lat jeździ po świecie i odwiedza więzienia (w tym te o największym rygorze: Białoruś, Chiny, Austria, Rosja, Ukraina itp.). Ma już mnóstwo spotkań na swoim koncie, oraz ogromne doświadczenie w rozmowach z więźniami.
Lubi ich odwiedzać, bo sam wie, jak to jest siedzieć w miejscu, gdzie czas niemiłosiernie się dłuży i nie ma nadziei na to, że ktoś przyjdzie, porozmawia, wysłucha. Tim spędził wiele czasu w więzieniu dla młodzieży, na oddziale dla niebezpiecznych. Jest człowiekiem, który doskonale rozumie mechanizm przemocy, wchodzenia w przestępczość. Tim wie, że więźniowie noszą ciężki bagaż nienawiści. Chce on, aby ten bagaż stał się lżejszy i przyjął nazwę nadziei. Tim Guénard ma serce pełne miłości, a wobec więźniów wykazuje się wyjątkową empatią. Swoimi słowami chce wpoić więźniom ambicje – żeby zmienili swój los, a nie go znosili. Opowiada im o swojej kochającej rodzinie, o tym, co ma dziś. Nie ukrywa przed nimi piękna, mimo że nie mogą go zobaczyć. Dla więźniów jest to przesłanie pełne nadziei. Dochodzą do wniosku, że skoro Timowi się udało, im też się uda, przecież nie są gorsi od niego.

Podczas spotkań z Timem Guénard w Zakładach Karnych byłam świadkiem odbioru osadzonych – widziałam wzruszenie, łzy i wsłuchiwanie się w każde słowo. Słuchaczy łączyła nić ich doświadczeń. Samopotępienie i zatrzymanie we własnej przeszłości nie pozwala wyjść ze spirali agresji. Tutaj więźniowie poczuli, że nie są sami w swoich doświadczeniach. Usłyszeli, że ludzie doznający tego samego cierpienia, dopuszczający się zła mogą zostać uzdrowieni poprzez otwarcie serca na Miłość. Miłość, która przychodzi z taką samą mocą do każdego człowieka – złego jak i dobrego. Dzięki temu świadectwu wielu więźniów, jak i normalnie żyjących ludzi zrozumiało, że z wielkiej nienawiści , złości, braku wybaczenia i poczucia krzywdy możliwy jest powrót do normalności i harmonii w duszy człowieka. Znam i wciąż spotykam ludzi bardzo poranionych w przeszłości, którzy pod wpływem książki „Silniejszy od nienawiści”, czy też spotkania z Timem wybaczyli swoim oprawcom i zmienili swoje myślenie, postępowanie oraz patrzenie na świat. Tim pozwala słuchaczowi zobaczyć dobro w drugim człowieku i zrozumieć sens swojego życia.
Bogu dziękuję za Tima, który swoim świadectwem przemienia tyle istnień ludzkich na całym świecie.

Elżbieta Stępkowska-Krzywik
Prezes Stowarzyszenia Bractwo Więzienne
W miesiącu maju 2012r. Stowarzyszenie Bractwo Więzienne było współorganizatorem spotkań z Timem Guénard w Zakładach Karnych na terenie Warszawy. Spotkania z więźniami odbyły się na Służewcu, Białołęce i na Olszynce Grochowskiej

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
Tim od wielu lat pracuje z młodzieżą. Prowadzi dla nich ośrodek przy swoim domu w Lourdes. Przemawia zarówno do młodzieży z tzw. dobrych domów, jak i tej z marginesu, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jego historia to dla nich mocny przekaz, który wywołuje silne emocje. Przemawia do ich wyobraźni. Mimo buntu tzw. trudnego wieku, słuchają go – budzi w nich podziw i respekt. Fascynuje ich i inspiruje do czynienia lepiej w swoim życiu, zgodnie z własnym potencjałem. Lubi mówić do młodych, bo uważa, że pięknie słuchają i że mają ogromną wrażliwość. To, co młodzi najczęściej wynoszą dla siebie ze spotkań z nim to: pozytywne nastawienie do życia, uwrażliwienie na piękno istniejące w innych ludziach.
Poprzez swoją wiarę i nadzieję pokładaną w młode pokolenie Tim Guénard pozwala młodzieży wzrosnąć i odnaleźć w sobie odwagę do pełniejszego życia.

SPOTKANIA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
To ulubieńcy Tim’a – określa ich swoimi „Książętami”. Od ich niewinnych gestów pełnych miłości i akceptacji zaczęło się Jego przebudzenie. Niepełnosprawni ustawieni podczas jego Konferencji w pierwszych rzędach dodają mu energii – kocha na nich patrzeć i ich obserwować. Sama ich obecność jest dla niego wyróżnieniem i ogromnym wsparciem. Tym „Poprańcom” (jak pieszczotliwie ich określa), odrzuconym przez społeczeństwo zadedykował swoją pierwszą książkę „Silniejszy od nienawiści”. „Życie zawdzięczam tym, których odrzuca nasze społeczeństwo, tym połamanym, pokręconym, niepełnosprawnym,>>nienormalnym<
Wnosi też dużo siły, nadziei i miłości do życia rodzin osób niepełnosprawnych.